Kaffe og ryddeliste vinteren og våren 2018

Alf Kristian har laget ny liste .Klikk på linken nedenfor for å se hvem som skal koke kaffe og rydde på korøvelsene  utover vinteren og våren:

Kaffe og ryddeliste våren 2018

 

 

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Foreløpig program for kortur 2018

På siste øvelse før ferien ble det vedtatt at korturen i 2018 skal gå til Spania, nærmere bestemt til Benalmadena  langt sør på solkysten.

Jan har oversendt et foreløpig program som du ser nedenfor:

Følgende er innbakt i prisen som er ca pris i dag kr. 9600.00
Tillegg for enkeltrom kr. 350.00

# Fly t/r Kristiansund – Oslo
# Fly t/r Oslo – Malaga
# Alle skatter og flyskatter
# 2 stk innsjekket bagasje pp
# Buss t/r flyplass – hotell
# 4 netter på 4* hotell i Benalmadena


# Frokost hver dag
# Fire middager
# Utflukter i hht vedlagt programforslag med privat buss og profesjonell guide:
¤ Gibraltar
¤ Mijas
¤ Ronda med vingård
¤ Granada og Alhambra

# Inngangspenger til:
¤ Alambra-slottet i Granada
¤ Klippen i Gibraltar
# 2 opptredener inkl assistanse

Mvh
Jan T. Askegård

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2017

 Referat fra årsmøtet i Tarrakarrain mandag 6.mars 2017

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent under årsmøtebehandlingen, men det var mange karra som ikke kom inn i møtelokalet da de ankom. Hvor var nøkkelen, og hvem hadde den? Erling reddet til slutt situasjonen etter litt fram og tilbake, bokstavelig talt.

Steinar, som gjerne titulerer seg som president i Tarrakattain, ønsket velkommen til årsmøtet. I følge statuttene skal årsmøtet ha et kunstnerisk innslag, det tok Steinar seg av på følgende måte:

Kvar mandag uti ytre, færlatæmennj sett hjæm Fær å søng i Tarrakarrain,  mednøter’n sin dæmkjæm. Mænsdirrigentenveftæ  ogkræve å bestæm Vil 30 annjerkarrætru,  å bestæm  ja  det skadæm.

Det i gamle sangæ,  mænnånjgong nåkkå nytt Og bli det et går iksotisk språk, kjæm det tolk å gir æn dytt. Men, om nånjda slit med falsætt’nsin,  eller føle se færknytt. Kanskje kjæmnånjværsken opp ell’ ned, ja så kan han prøv å bytt.

Korsang det e’ sundt og godt, færbassæ og tenor Om moral’n kanskje står te stryk, så e trivselsfaktor’n stor. Så om du e’ æn heldiggris, å e’ med i et kor Da har du tatt et steg i retning, lykkelig på jord.

Det var forfatteren sjøl som las.

Så gikk årsmøtet i gang med formalitetene slik de var presentert i innkallingen:

VALG: Leder, 2 styremedlemmer, Kasserer. Revisorer. Valgkomite

 

SAKLISTE: Godkjenning av innkalling og sakliste. Velkomst .Valg av møteleder, referent, og to til å underskrive protokollen. Årsmelding. Regnskap. Kontingent .Innmeldte saker

 

Innkalling til årsmøte. Sted: Sveggenvelhus mandag 06.mars. Tid: Klokka 18.30

Styret velger underkomiteer og medlemmer med spesielle ansvarsområder. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 27.02.2017.

Det er mye som går etter tradisjoner i Tarrakarrain. Dermed ble Robert valgt til møteleder, og Einar ble referent. Erling og Roald ble valgt til å underskrive protokollen.

Det sittende styret: Steinar, Oddvar og Odd Einar, hadde sagt seg villige til å fortsette. Årsmøtet ga dem full tillit til å fortsette.  Det samme med alle de andre som var på valg. Det ble gjenvalg over hele linja.

Tarrakarrain’sårsmelding 2016.

15.01. Oppdrag for Eiendomsmegler 1 i Braatthallen.

23.01. Korfest på Bruhagen. Nok et vellykket arrangement.

14.02. Sangen og musikkens dag.

02.04. Tarrakabaret i SveggenVelhus.

April og Mai inneholdt uvanlig mange fridager, mandager. Konfirmasjoner må ta noe skylden for dette.

17.05. For første gang hadde vi «fri» på Nasjonaldagen.

11.06. Kremmerdag.

17.06.  Markering av landstrømsanlegg ved Averøy Industripark, Smevågen.

26Tarrakarramøtte opp 08.40 i kald nordavind.

17.09. Gamle Kvernes Bygdemuseum fyller 75 år.Nasjonalromantiske sanger sammen med QMS.
19– 23.10. Tur til Tallin. Einar Lilleby hadde sydd sammen en flott tur til Tallin.

29.10. Vi stiller opp i kirka ved bryllupet til Mette og John Helge.

Synger «Vad du er skjøn».

23.11. Vi synger og spiser vafler hos Frelsesarmeen. Mange trodde dette var julebord for vanskeligstilte, men det var større enn som så. Dette var kvelden trekningen for basaren skulle skje.

27.11. Julegrantenning i Øksenvågen og Sveggen. Tradisjoner!

04.12. Årets julelunch.

19.12. Øvingen legges også i år til Averøy Sykehjem. Påfølgende øving i kirka.

24.12. Julaften i kirka.

Årsmeldingen ble vedtatt med tillegg om at Tarrakarrain også hadde deltatt på sangen og musikkens dag i februar.

REGNSKAP

Roger la fram regnskapet. Korturen var selvsagt den største utgiftsposten i 2016. Kroner 271 221,26 ble brukt på turen til Tallinn. Ellers var Korfesten i januar og Tarrakabareten de to andre store utgiftspostene. Utgiftssiden viste totalt Kr. 336 960,95, mens inntektssiden viste Kr. 335 952,95.  På inntektssiden var de tre største postene de samme som på utgiftssiden. Dermed ble årets underskudd på Kr. 1008.  Et resultat årsmøtet vare godt tilfreds med i et år med tur. Tarrakarrain har god økonomi med fortsatt ca. 125 000 kroner på bok. Regnskapet var revidert og funnet i orden av Odd Erling og Kjell, og enstemmig godkjent av årsmøtet.

KONTINGENT

Kontingenten har vært Kr. 600 per år. Årsmøtet bestemte at det blir den også i 2017.

INNKOMNE SAKER

Det var ikke kommet inn saker til årsmøtet. Styret hadde imidlertid saker til behandling. Følgende forslag ble fremmet:

  1. Skal vi ha passordbeskyttelse på TK hjemmeside? Bakgrunnen for spørsmålet var at styret mente det var en del informasjon der som eventuelt kan bli missbrukt. Årsmøtet bestemte at vi lager en offentlig førsteside, men at det øvrige innholdet på hjemmesiden blir passordbeskyttet.
  2. Skal vi dele opp Facebook i to grupper? En gruppe kan være åpen for offentligheten, i markedsføringsøyemed. En ny gruppe kan være tilgjengelig kun for medlemmene i koret. Årsmøtet sluttet seg til forslaget.
  3. Forslag til Turkomite for 2018: Jan Askegård og Kjell Johansen. De ble enstemmig valgt.
  4. Tur til USA. Er dette noe som fortsatt er aktuelt? Saken var oppe for 2-3 år siden. Ivar Petter har vært engasjert. Denne saken skapte en del debatt, både for og imot. Prøveavstemining om saken viste at 10 var for og 10 imot å ta turen til USA. Det vil si dette var førts og fremst en pekepinn på ” hvem som hadde lyst eller ikke lyst” på en slik tur. Her er det fortsatt mange uavklarte spørsmål. Årsmøtet ønsket at det ble jobbet litt mer med saken, og Ivar Petter og Einar ble valgt til å legge frem en skisse før vi tar sommerferie.
  5. Sommerfest. Det blir sommerfest i år i stedet for kabaret. Odd Einar var den første som meldte seg frivillig til å være med å dra dette i land, men Jan Ø, Atle og Roger meldte seg også på. Tid for dette ble foreslått til helga etter Kremmardagen.
  6. Notekurs i 2017. Jørund, faglig ansvarlig, men her er det også behov for ansvarlige for gjennomføring av det praktiske. Årsmøtet gjorde ikke vedtak om personer til dette, men foreslo en helg eller lørdag i løpet av tidlig høst (ikke for lenge etter skolestart) for gjennomføringen.
  7. Tjene penger. Skal vi trå til med et større arrangement i for eksempel samfunnssalen på Bruhagen? Underholdningsfest med enkel bevertning og dans? Årsmøtet var positivt til å gjennomføre et slikt arrangement høsten 2017 (før medio november). Gjenbruk av tidligere programposter fra kabareter. Styret tar tak i denne saken. Årsmøtet avsluttet kl. 19.59 med 21 medlemmer til stede.
    ref. Einar Lilleby
Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Årsmøtet 2017

Innkalling til årsmøte.

Sted: Sveggen velhus mandag 06.mars.
Tid: Klokka 18.30

SAKLISTE:
Godkjenning av innkalling og sakliste
Velkomst
Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
Årsmelding
Regnskap
Kontingent
Innmeldte saker

VALG:
Leder.
2 styremedlemmer.
Kasserer
Revisorer
Valgkomite

Styret velger underkomiteer og medlemmer med spesielle ansvarsområder.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 27.02.2017.

Styret

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Ny julesang – Sanctus

Den nye julesangen,Sanctus,er lagt inn på musikksida vår med tekst, noter og lydfiler.
Hvis du ikke husker passordet, send melding til undertegnede på SMS, så får du tilbakemelding. (Tlf. 900 88 431)

Einar

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

På denne siden finner du detaljert informasjon om korturen til Tallinn

All informasjonen om turen  er oppdatert 15. oktober. Hvis det er noen detaljer som er uklare eller som vi må endre, kan vi få gjort det i løpet av mandag.

Nedenfor har jeg lagt inn informasjon om alle detaljene på turen, flybilletter, hotellet restauranter og kartutsnitt for å finne frem til de forskjellige stedene vi skal besøke rundt om i Tallinn.

estland-om-tallinn
turoversikt-15-10
01-reiseplan-fly
romliste-hotell-st-barbara
tallinn-st-barbara-hotel

Nedenfor finner du kart med avstander til de forskjellige stedene Qviz’en har et eget opplegg som vil ta 2 -2,5 timer, litt avhengig av hvor lang tid som blir brukt på barene vi skal innom underveis. Det blir litt gåing rundt i gamlebyen denne dagen, men avstandene mellom de forskjellige postene er ikke veldig lange.
Restaurantene ligger i gangavstand fra hotellet der vi bor (St. Barbara)
kart-hotel-st-barbara-restaurant-peppersack-2
kart-hotel-st-barbara-restaurant-beer-house-2
kart-hotel-st-barbara-restaurant-scheeli-2

Til dette minibryggeriet er det ca. 1,6 km fra hotellet,
noen vil kanskje velge å ta en drosje dit?
kart-hotel-st-barbara-tark-bakter

Hvis noen av dere som har lest dette, og har noe dere ønsker svar på, eller som bør rettes på før turen, kan dere ta kontakt med meg på telefon 900 88 431. Jeg har muligheter for å gjøre noen korrigeringer i løpet av førstkommende mandag. Det blir imidlertid for sent å ta dette på korøvelsen.

Håper dette blir bra.

Mvh Einar

 

 

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Konsertprogrammet med damekoret fredag 21.oktober

Repertoar for Tarrakarrain i Tallin 21.10.2016
Traditional national romantic male choir music:

Den norske sjømand                         Tekst Bjørnstjerne Bjørnson, melodi F. A. Reissiger.
Endnu et streif kun                           Tekst Somerset, melodi Agathe Backer Grøndahl.
Brureferden i Hardanger                 Tekst A. Munch, melodi Halfdan Kjerulf.
Ja vi elsker                                          Tekst Bjørnstjerne Bjørnson, melodi Rikard Nordraak.
Naar fjordene blaaner                      Tekst John Paulsen, melodi Alfred Paulsen.

Other types of music arranged for male choir:

En øl i handa                                       Tekst Otto Nielsen, melodi Otto Nielsen.
Fredmans Sånger no 10                    Carl Michael Bellman.
Irish Blessing                                      Tekst traditional, melodi J. Jerome Williams.
Away to Rio                                         Amerikansk sjømannsvise.
O du herlige                                        Gammel Siciliansk hymne.
A Hard Days Night                            Lennon/McCartney.
Wild Rover                                          Tradisjonell irsk folkemusikk.
Follow Me                                            Matthew Shafer and Michael Bradford

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar